HUMANITARNI ‘’AID’’

HUMANITARNI ‘’AID’’ by Luka Milošević (age 15)
Coordinator for Četvrta Beogradska gimnazija: Biljana Stojnić
School: Četvrta Beogradska gimnazija
Belgrade, Serbia