KULTURNI RADNICI

Mirjana Petrović-Filipović
glavna urednica

Doktorirala na Filološkom fakultetu u Beogradu. Sfere interesovanja: poezija, drama, prevodilački rad, estetika nedovršenog u književnosti i umetnosti, teorija recepcije, fenomenologija, edukacija i pedagogija.

Aleksandar Filipović
teorija

Masterirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Zvanje višeg sportskog trenera za borilačke veštine stekao na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu. Sfere  interesovanja:  filozofija,  sociologija,  borilačke  veštine.

Jasmina Petrović
stil

Specijalizirala modni menadžment na Visokoj tekstilnoj strukovnoj školi za dizajn, tehnologiju i menadžment u Beogradu. Sfere interesovanja: istorija mode, kostim, konstrukcija i modelovanje odeće, modni dodaci, modni dizajn.

Sunčica Drecun
art

Diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu. Sfere interesovanja: ruska književnost, svetska književnost, savremena dramaturgija, žurnalistika.

Katarina Obradović
stil

Masterirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Sfere interesovanja: antropologija sporta, etnologija, životni stilovi.